Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Broodplankenzo aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Broodplankenzo is statutair gevestigd aan de Achter de Molen 6 (7605 AP) te Almelo en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 62600389. Broodplankenzo is per e-mail te bereiken via info@broodplankenzo.nl en telefonisch via 0546-648131.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Broodplankenzo omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Broodplankenzo aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door Broodplankenzo valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Broodplankenzo behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18-05-2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit door een aankoop te doen via de webshop van Broodplankenzo. De persoonsgegevens worden gebruikt om de bestelling gereed te maken en te verzenden. Bij betaling is aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, e-mailadres en bezorgadres. De rechtsgrond voor het opslaan van deze gegevens is de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt als u het contactformulier op de website invult. Tijdens het invullen van dit formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden, namelijk uw naam en e-mailadres. De persoonsgevens worden gebruikt om contact met u op te nemen en uw vragen te kunnen beantwoorden. De rechtsgrond voor de opslag van deze gegevens is uw toestemming voor het opslaan van de persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden 12 maanden na de afronding van de bestelling of het hebben van contact uit het systeem van Broodplankenzo verwijderd.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Broodplankenzo te verstrekken, is Broodplankenzo niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat Broodplankenzo niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Cookies
Broodplankenzo maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Broodplankenzo bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Broodplankenzo om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Broodplankenzo. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Broodplankenzo is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Broodplankenzo raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Broodplankenzo zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Broodplankenzo.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Broodplankenzo op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
Broodplankenzo heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft Broodplankenzo beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft Broodplankenzo met derden die uw persoonsgegevens verwerkt, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Uw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Indien u een klacht wil indienen over Broodplankenzo met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@broodplankenzo.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link.